Vid Remittering


Tack för att ni remitterar till oss


Vi kan ta emot remisser för bland annat: 
  • Tandbehandlingar
  • Hjärtultraljud
  • Bukultraljud
  • Mjukdelsoperationer
  • Ortopedisk utredning och operation
  • Medicinska utredningar
  • I viss mån mer akuta operationer, kontakta oss först för återkoppling.


Vid remittering, skicka en journalkopia till:
remiss@dalbyveterinaren.se


Tänk på; Avser remissen behandlingar under narkos som t.ex. tandbehandlingar måste djuret vara friskt eller utan allvarligare outredda problem som t.ex. ej utredda blåsljud. Vid blåsljud på hjärtat  som ej är tidigare utrett önskar vi först få boka in en tid för att diagnostisera detta innan vi bokar in operationstiden.

En tumregel vid en remiss för ett kirurgiskt ingrepp eller tandbehandling är att djur med kontrollerad sjukdom är uppföljda och kontrollerade senast innanför 3 månader och att friska djur över 7 års ålder har blivit auskulterade och fått analyserat ett pre-operativt blodprov före besöket.