PennHIP - Höftledsröntgen

PennHIP är en metod som ger en bra bedömning av hundars höftleder och risken för att utveckla höftledsartros. Med hjälp av tre olika positioner under röntgenundersökningen så får man en helhetsbild av höftledernas status och ett mått på höftledernas ”slapphet”. Slappheten mäts i ”Distraction index” (DI) som är ett värde mellan 0–1, där ett värde närmre 0 är en mindre slapphet i höftleden och ett värde närmre 1 är en ökad slapphet i höftleden. Ett lägre värde innebär alltså en mindre risk för höftledsdysplasi och därmed höftledsartros. Vid ett värde under 0,30 är risken för höftledsdysplasi mycket liten.

Eftersom hundens DI jämförs med övriga inom samma ras kan resultatet användas som en del i ett avelsurval.

Man kan utföra en PennHIP-undersökning från 16 veckors ålder, men då är det bra att göra en uppföljande undersökning vid (6 månaders eller) 1 års ålder, då tillförlitligheten ökar marginellt fram till 1 års ålder. Tikar röntgas ej under dräktighet eller laktation (vänta till 16 veckor efter valpning respektive 8 veckor efter avslutad mjölkproduktion). Pågående löp ska dock ej påverka resultatet.

Undersökningen är ganska lik en vanlig SKK höftleds-röntgen. Hunden skall komma fastande sedan 6 timmar men får dricka vatten. Besöket tar vanligtvis knappt en timme. Lugnande/sedering ges alltid, och ibland krävs även en lätt narkos. Hunden ligger på rygg och man tar en ”vanlig” höftledsbild där benen sträcks bakåt, därefter en bild där ledkulan trycks lätt in i ledskålen, och slutligen en bild där man belastar med hjälp av instrument så att ledkulan pressas ur ledskålen (vilket motsvarar så som leden belastas när hunden står upp och belastar med sin egen vikt).

Avläsningen görs av företaget ANTECH Diagnostics i USA. Du får resultatet från undersökningen per mail via Dalbyveterinären, oftast inom en vecka. Resultatet blir inte offentligt.

Vid några tillfällen kan inte DI fastställas. Det är främst på hundar som redan har svåra artrosförändringar och på de som tillfälligt har kavitation i ledvätskan (kavitation är de gasbubblor som kan bildas då en led ”knakar till”) -vid kavitation kan undersökningen upprepas.

Läs gärna mer om PennHIP på www.pennhip.org


Hos oss är veterinär Linda Bergman certifierad för PennHIP.

Vill du samtidigt göra en SKK-röntgen (eller OFA) så går detta bra, säg till vid tidsbokning och ta med stamtavlan. Glöm ej att du själv måste beställa en avläsning hos SKK senast ett dygn innan undersökningen, se deras hemsida.

Orthopedic Foundation for Animals (OFA) är en amerikansk organisation som genomför bedömningar av armbågsleds- och höftledsdysplasi. Du kan läsa mer på deras hemsida. På hemsidan laddar du också ned ansökningsblanketten ”Hip and Elbow Dysplasia” under ”Application forms”. Undersökningen går till som vid en vanlig HD/ED röntgen till SKK.