Inför ditt besök


Tänk gärna på följande inför ert besök

  • Om ärendet eventuellt innehåller en anledning till att ditt djur kommer att sövas eller få lugnande medicin - t.ex. för en sårskada eller hälta med ev. röntgenundersökning - ge ingen frukost utan försök att hålla ditt djur fastande sedan 6 timmar. Det kan dock ha fri tillgång på vatten.
  • Kontrollera gärna namn och styrka på eventuella mediciner som ditt djur står på ifall de är utskrivna från en annan klinik så att vi kan få information om dessa.
  • Ta gärna med katt i en kattbur hellre än  i koppel och sele
  • Om ärendet gäller en eventuell smittsam sjukdom d.v.s. symtom som t.ex. hosta, diarré och snuva - gå gärna in och anmäl er i receptionen och låt djuret sitta kvar i bilen så länge - så kan ni sedan få komma in via sidoingången.
  •  Ifall det är ert första besök - ha gärna försäkringsuppgifter tillgängliga vid inskrivningen.
  • Om ditt djur kommer med ett ombud - försök gärna att finnas tillgänglig på telefon under besöket.
  • Om ärendet gäller problem med urinvägarna. Avvakta med att rasta ditt djur innan besöket för att behålla möjligheten för att ta ett eventuellt urinprov.