Vaccinationer

HUND

Grundvaccination mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC) ges vid 8 veckor, 12 veckor och ett års ålder. Därefter ges vaccination mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation vart tredje år.

Vaccination mot kennelhosta rekommenderas årligen till hundar som träffar många andra hundar, vistas på exempelvis hundpensionat eller tävlingar. Vi använder ett näsdroppsvaccin mot parainfluensavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica.

En giltig vaccination mot rabies krävs till hundar som ska åka utomlands (ej Norge). Vaccinationen är giltig efter 21 dagar och kan ges tidigast vid 12 veckors ålder.

Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som ska åka utanför Norden, eventuellt även vid resa till Danmark.

Vaccination mot herpesvirus kan vara aktuellt till dräktiga tikar om det finns en risk att smittas av herpesvirus.

KATT

Grundvaccination mot kattpest och kattsnuva (rhinotrakeitvirus och calicivirus) ges vid 8 veckor, 12 veckor och ett års ålder. Därefter ges vaccination årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattsnuva och kattpest, med undantag för ensamma innekatter som det räcker att vaccinera vart tredje år.

En giltig vaccination mot rabies krävs till katter som ska åka utomlands (ej Norge). Vaccinationen är giltig efter 21 dagar och kan ges tidigast vid 12 veckors ålder.

KANIN

Kaniner kan vaccineras mot kaninpest och kaningulsot typ 1 från 5 veckors ålder, därefter revaccineras de årligen. Man kan även vaccinera mot kaningulsot typ 2 från 10 veckors ålder, med årlig revaccination. Vi har vaccin både för kaninpest och kaningulsot typ 1 och kaningulsot typ 2. Dessa kan ges vid samma besök. För bästa skydd rekommenderar vi vaccination av kaniner på våren.

RESA

Inför resa är man som djurägare skyldig att kontrollera aktuella regler för det land/länder som ska besökas, detta gör man i god tid via Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer på Resa utomlands.

Vaccinations-drop in

Alla helgfria tisdagar kl. 17.00-18.30 har vi öppet för dig som enbart vill vaccinera din hund, katt eller kanin. Har du ytterligare frågor att ta upp eller föredrar ett bokat besök under dagtid så ring oss på 046-200 700.

·         Ditt djur ska vara friskt vid vaccination

·         Tag med vaccinationsintyg. Vid rabies-vaccination måste passet medföras

·         På vaccinations-drop in erbjuder vi även ID-märkning med chip (tag med ev. stamtavla)