Inför resa är du som djurägare skyldig att kontrollera aktuella regler i de länder du reser igenom/till, gör detta i god tid via Jordbruksverkets hemsida.

Vi rekommenderar att man kontaktar respektive länders konsulat / veterinärmyndigheter för att höra om regler och smittläge. Ibland kan det finnas restriktioner i vissa områden, t.ex. vid rabies-utbrott. Det kan även finnas koppeltvång och förbud mot vissa raser.

Vid resa inom EU finns följande lagkrav:

* Djuret måste vara id-märkt, och alla djur födda efter 2011 måste vara chipmärkta. Gamla tatueringar som är enkelt läsbara accepteras i gamla pass till en del länder. Vid minsta tvekan om tatueringen krävs ett chip. Vi rekommenderar därför chip på alla djur som skall resa.
* Djuret ska vara vaccinerat mot rabies minimum 21 dagar innan resan.
Rabiesvaccinationen i passet har den giltighetstid som den vaccinerande veterinären har skrivit in (mellan ett och tre års giltighet för olika vaccin och djurslag). Däremot kan speciella regler gälla på utställningar och i länder som inte är anslutna till de gemensamma reglerna. Skall du på utställning - kontrollera vilka vaccinationer som utställningen kräver. Även andra privata aktörer - som franska campingvärdar - kan ha egna krav på tätare vaccinationer.

* Djuret ska ha ett EU-pass, detta ska alltid följa med djuret. Tänk på att den som reser med djuret måste stå som ägare i passet och att passet måste vara signerat för att vara giltigt. Tänk på att passet räknas som en värdehandling.

Utöver ovanstående kan enskilda länder ha specifika krav, så som avmaskning mot dvärgbandmask 24-120 timmar innan inresa i landet (Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Malta). Detta ska vara intygat av veterinär i passet.

Fraktar du ensam fler än fem djur, skall sälja djur utomlands eller resa utanför EU gäller specialregler - vänd dig till Jordbruksverket. Vid inresa i Sverige med sällskapsdjur skall du alltid anmäla i tullen att du för in ett djur. Läs mer på tullverket.

Vi rekommenderar även följande:

* Vaccination mot leptospiros. Leptospiros orsakas av en bakterie som finns bland annat i ljumma vattendrag, och smittar med urin från smittade djur. Leptospira kan även smitta till människa. Vid sjukdom ses oftast diffusa symtom som ökad blödningstendens, lever- och njurskador. Vaccination rekommenderas vid resa utanför Norden. Vid vaccination ges en grundvaccination med 2 sprutor med 4 veckors mellanrum, därefter 1 gång/år.

Läs mer på SVA.

* Profylax mot hjärtmask. Det finns 2 typer av hjärtmask i Europa, den franska och den tropiska. Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, kan angripa hundar som reser söderut, även i Danmark. Den smittar via infekterade sniglar. Tropisk hjärtmask, Dirofilaria immitis, finns i södra Europa i vissa områden runt medelhavet. Båda typer kan förebyggas med receptbelagda mediciner. Om djuret varit utomlands tidigare utan profylaktisk behandling rekommenderas det att djuret kontrolleras för smitta innan behandling, eftersom behandlingen i sig kan vara riskfylld vid kraftig infektion.

Läs mer om fransk hjärtmask och tropisk hjärtmask på SVA.

* Skydd mot Leishmania. Leishmania är en parasit som smittar via sandmyggan som finns kring medelhavet. Leishmanios är en kronisk sjukdom, och kan även smitta människor. Den kan förebyggas med hjälp av myggrepellerande medel, som t. ex. receptfria halsband eller receptbelagda spot on preparat. Undvik att gå promenader i gryning och skymning då mygg är som mest aktiva.

Det finns vaccin mot leishmania. Man ger tre grundvaccinationer med tre veckors mellanrum, därefter en gång årligen. Beställ minst två veckor i förväg, vaccinet ges bara på bokade tider, ej på drop in. Även vaccinerade djur rekommenderas myggrepelerande behandling då vaccinet inte är ett fullgott skydd, utan bara minskar risken för aktiv infektion och klinisk sjukdom.

Läs mer på SVA.

* Skydd mot den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus). Använd receptfritt eller receptbelagt fästingmedel. Den bruna hundfästingen överlever normalt sett inte i svenskt klimat, däremot överlever den inomhus och kan orsaka problem. Påbörja behandlingen innan utresan, och leta regelbundet igenom pälsen och plocka eventuella fästingar.

Läs mer på SVA.

* Avmaskning mot rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis 1-2 dagar innan inresa till Sverige igen, detta är inget lagkrav utan en rekommendation för att minska smittspridningen. Använd ett receptfritt avmaskningsmedel med smalt spektrum. Var extra noga med att alltid plocka upp avföringen efter ditt djur. Rävens dvärgbandmask smittar från hund till människa, maskarna bildar blåsor i levern och sjukdomen kan vara dödlig.

Läs mer på SVA.

Mer information om resa utomlands finns på:
* SVA
* Informationsvideo från Jordbruksverket
* Jordbruksverket

Om du köper djur utomlands kontrollera att det är veterinärbesiktigat, har korrekt utfärdat pass med giltig rabiesvaccination (med utgångsdatum) samt är ID-märkt med mikrochip. Registrera djuret vid hemkomst till Centrala hundregistret.