Telefon 046-200 700

Utlandsresor

Information om Utlandsresor, regler gällande från 2012-01-01

OBS! NYA REGLER TILL NORGE 1 MAJ 2013

Vid resor till alla länder finns särskilda regler som måste uppfyllas.

Aktuella regler för införsel till Sverige finns på Jordbruksverkets hemsida. Klicka på denna länk och lär dig reglerna.

En snabbvariant finns här.

EU anser att vi kommit så långt i bekämpningen av rabies att vi ska vara trygga med samma system vid resor inom hela EU. (Samt till några anslutna, icke EU-länder – se jordbruksverkets hemsida)

Som djurägare är man skyldig att känna till reglerna för resan över en gräns. Kontrollera uppgifterna på Jordbruksverkets hemsida både i god tid samt strax före avresa. Där kan du även nå de olika ländernas veterinärmyndigheter och hitta uppgifter om specialbestämmelser, ex koppeltvång, munkorgskrav på vissa hundar mm.

Fraktar du ensam fler än fem djur, skall sälja djur utomlands eller resa längre bort gäller specialregler – vänd dig till Jordbruksverket.

Fram till 30 april 2013 har reglerna från Sverige till Norge varit mindre omfattande. Från 1 maj 2013 krävs för hund pass men ej rabiesvaccination samt avmaskning hos veterinär innan inresa till Norge.

För katt mindre omfattande regler. Reser du till Norge – läs på hemsidan:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/

Djuret ska vara ID märkt med mikrochip (Gamla tatueringar, som är enkelt läsbara accepteras i gamla pass till en del länder) Vid minsta tvekan om tatueringen krävs ett chip. Vi rekommenderar därför chip på alla djur som skall resa.

Djuret ska medföra ett officiellt djurpass med införda regelrätt utförda vaccinationer mot rabies. Minst 21 dagar ska ha förflutit sedan grundvaccinationen. Vi utfärdar passet i samband med vaccinationen.

Den som skall stå som ägare måste vara närvarande och skriva under i passet.

Vi rekommenderar en spruta Nobivac Rabies som grundvaccination. Djuret ska vara minst 12 veckor gammalt. Återvaccination sker därefter vart tredje år. (Missas återvaccinationsdatumet får du vänta tre veckor innan passet blir giltigt igen)

Rabiesvaccinationen i passet har den giltighetstid som den vaccinerande veterinären har skrivit in. (Mellan ett och tre års giltighet för olika vaccin och djurslag) Däremot kan speciella regler gälla på utställningar och i länder som inte är anslutna till de gemensamma reglerna. Skall du på utställning – kontrollera vilka vaccinationer som utställningen kräver – inte bara rabies, utan även andra vaccin!

(Från den 1 januari 2012 slopades kravet på antikroppskontroll efter rabiesvaccination samt kravet på avmaskning för inresa till Sverige.)

Vid inresa i Sverige med sällskapsdjur skall du alltid anmäla i tullen att du för in ett djur. Kör ”på rött” – om ingen tullare på plats: Ring via uppsatt ”röd-punkt-telefon” (Finns på Malmö Central om du kommer med tåget.) Seglare kan ringa vakthavande tullbefäl på 040-6613220. Läs mer på tullverkets hemsida. (andra regler vid ex. handel med djur)

Storbritannien, Finland, Irland, Malta och Norge (vad avser hund) kräver av veterinär intygad avmaskning mot echinokockos 24-120 timmar före inresan. Beställ tid här och köp själv Droncittabletter på apoteket innan.

​(Skall du para en tik i Norge – tänk på att vissa maskmedel inte får ges till dräktiga tikar, vi föreslår då Droncit.)

Avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) är inte längre obligatorisk vid införsel till Sverige men ska utföras av djurägaren själv med prazikvantel = Droncit 1-2 dagar före införsel till Sverige av hundar eller katter som kan ha ätit en gnagare (levande eller död) utomlands. Var extra noga med att alltid plocka upp avföringen efter ditt djur.

Echinokockos smittar från hund till människa, maskarna bildar blåsor i levern och sjukdomen kan vara dödlig. Störst risk att smittas har de som umgås med hunden. Avmaska.

Hundar som springer fritt i Danmark rekommenderas nu avmaskning var månad mot dvärgbandmask.

Regelverket med Pass och vaccination är till för att skydda människor och djur i Sverige mot rabies. Utomlands finns det andra sjukdomar som även ett rabiesvaccinerat djur kan få.

I samband med resa kan du även behöva särskilda receptbelagda mediciner för att förebygga sjukdomar som inte finns i Sverige. Läs mer om de sjukdomar du skall skydda ditt djur från vid resa i Europa nedan och på SVA´s hemsida (www.sva.se).

Undvik att ta hem brun hundfästing (Rhipicephalus sanguineus) när du reser utanför Skandinavien.  Förutom att skapa stora fästingkolonier inomhus överför den bruna hundfästingen allvarliga sjukdomar.

Effektivast är receptbelagda tabletten Bravecto (Kontakta oss) Alternativet är en receptfri fästingprofylax. (ex.Scaliborhalsband/Exspot/Frontline)

Påbörja behandlingen innan utresan, leta igenom pälsen.

Leptospiros smittar via infekterade vattendrag (oftast sensommar/höst) och via urin från infekterade djur. Vid resor söderut – där hunden rastas på landsbygden, rekommenderar vi Leptospirosvaccination. Grundvaccination två gånger med 4 veckors mellanrum, sedan årlig återvaccination.

Leishmania, en infektion som ger allvarlig kronisk sjukdom , smittar via sandmyggan som finns ställvis kring medelhavet. Förebygg med myggmedel, Scaliborhalsband, inomhusvistelse kvällstid, myggnät.

Det finns även ett vaccin med 75% skyddseffekt. Tre grundvaccinationer med tre veckors mellanrum. Beställ två veckor i förväg, ges bara på bokade tider, ej på drop-in. Årlig revaccination.

Fransk hjärtmask, Angiostrongylus, kan angripa hundar som reser söderut, även i Danmark. Hunden slickar i sig en infekterad snigel – den kan ex. sitta på undersidan av en matbit eller på gräs som hunden äter. Inga preparat är idealiska. Bredspektrumavmaskning med Milbemax går att använda men måste då upprepas. Kontroll vid rastning, se till att hunden inte äter något ute. Misstänker du att hunden kan ha fått hjärtmask skall du INTE ge Milbemax utan söka veterinär, en smittad hund kan få svåra symtom eller dö om alla maskar i blodet dör samtidigt.

Hjärtmask, Dirofilaria immitis, finns i södra Europa i vissa områden runt medelhavet. Förebyggande behandling med Milbemax skall ges INNAN smitta. Börja hemma före avresan, ges var månad.

Misstänker du att hunden kan ha fått hjärtmask skall du INTE ge Milbemax utan söka veterinär, en smittad hund kan få svåra symtom eller dö om alla maskar i blodet dör samtidigt.