Ultraljud

Vi erbjuder ultraljud av buken och hjärta.

Vid ultraljud av buken tittar man på bukens organ. Djuret ligger på rygg i en mjuk vagga. Djuret rakas på magen för att man ska kunna få en tydlig bild. Oftast går undersökningen att göras vaket, men om djuret är väldigt stressat kan det få lite lugnande.

Vid ultraljud av hjärtat får djuret ligga på sidan. Undersökningen görs på vaket djur. Lite päls rakas bort bakom armhålorna för att få en tydlig bild.