Läkemedel och andra behandlingar kan ha karenstider som gör att du inte får tävla med ditt djur. I vissa fall kan man söka dispens. Du är själv skyldig att hålla kontroll på detta.​

Vi hjälper dig på förfrågan med preparatnamn.

Du kontrollerar själv dopingreglementet på SKK och hos Jordbruksverket.

Olika preparat har olika karenstider.

Även naturmedel omfattas av karensreglerna.

Länk till SKK

Länk till Jordbruksverket