Telefon 046-200 700

PennHIP

PennHIP är en metod att med röntgen bestämma hur stort glapp det finns i hundens höftleder. Glappet ger sedan ett mått på risken att utveckla höftledsartros genom höftledsdysplasi. Glappet och höftkulans storlek ger ett mått som kallas DI (distraktionsindex).

DI har visat sig var det hittills bästa sättet att bedöma risken för att en hund skall utveckla höftledsartros. Eftersom hundens DI jämförs med övriga inom samma ras kan resultatet användas som en del i ett avelsurval.

Allra säkrast resultat ger PennHIP vid 12 månaders ålder – men redan så tidigt som vid 16 veckor är säkerheten uppe i 85%. Högdräktiga och digivande tikar skall inte PennHIPröntgas eftersom deras höfter kan vara lite extra slappa. Löpande tikar går däremot bra att röntga.

Resultaten från PennHIP kommer till dig som röntgat hunden via Dalbyveterinären samt finns hos avläsande veterinär i USA. Resultatet blir inte offentligt. Samtliga bilder som tas i en PennHIPundersökning måste skickas in för avläsning.

Undersökningen går i princip till som vid en vanlig ”HD-röntgen”. Hunden sederas ordentligt, tre röntgenbilder tas.

Dels den vanliga ”SKK-bilden”, en bild där ledkulan pressas lätt in i skålen och en bild där ledkulan dras lätt ut ur skålen.

Vid några tillfällen kan inte DI fastställas. Det är främst på hundar som redan har svåra artrosförändringar och på de som visar tecken på kavitation i ledvätskan.

(Kavitation är de gasbubblor som kan bildas då en led ”knakar till”.)

Läs allt om PennHIP på www.pennhip.org

PennHIP hos Dalbyveterinären

Hos oss är veterinärerna Tina Olsson Elmér och Erik Lundberg certifierade för PennHIP.

Boka tid för PennHIP-röntgen på 046 200700.

Vill du samtidigt göra en ”vanlig SKK-röntgen” går detta bra, säg till vid tidsbokning och ta med stamtavlan.

Observera SKK´s åldersregler för din ras.

Hunden skall komma fastande sedan 6 timmar men får dricka vatten. Undersökningen tar under en timme.

Bilderna sänds till USA för avläsning, resultat kommer inom någon vecka