Vid huggormsbett sprutas en större eller mindre mängd gifter in i djurets kropp. Även bakterier överförs i mindre mängd.
Gifterna orsakar vävnadsskador som kan bli mycket smärtande och omfattande. Har man tur gör ormen bara ett avvärjningshugg och sprutar aldrig in något gift.

Behandling vid ormbett.

Den enda behandlingen med dokumenterad effekt är antiserum, ”ormserum”. Detta finns tillgänglig vid ett fåtal större djursjukhus. Kontrollera gärna innan du far på semester.
De allra flesta ormbitna hundar behöver inte serumbehandling.
I övrigt ges symtomatisk behandling i form av smärtlindring, dropp och antibiotika.

Kortison vid ormbett

Sedan länge cirkulerar råd om att ge kortison vid ormbett.
Man har gjort undersökningar och de flesta studier visar ingen förbättring alls eller en ökad dödlighet och värre skador om kortison ges.

Trots detta vill många ge sin hund kortison vid ormbett.
De tabletter som traditionellt använts är Betapred.
Eftersom kortison inte visat ha någon effekt saknas en utprovad dosering.
Den dosering som anges i Svensk Veterinär Tidnings supplement 25 från 1995 vid ormbett och insektssting är 0,25 mg per kg löst i vatten.

Betapredtabletterna är på 0,5 mg och dosen blir 1 tablett per 2 kg kroppsvikt som engångsdos. ex:

  • 10 kg hund 5 tabletter
  • 20 kg hund 10 tabletter
  • 30 kg hund 15 tabletter  osv.

Tabletterna löses i vatten och ges i munnen.

OBS! Kortison är alltså ingen bot mot ormbett – bara något man eventuellt ger innan man far till veterinären.