Telefon 046-200 700

Hjärt och patellaintyg

Else Lundberg, Katrine Lindegaard och Jenny Nilsson har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och behörighet att utfärda intyg rörande hjärt- och patellastatus för SKKs avelsprogram.