Vid misstanke om förgiftning – kontakta oss eller jouröppet djursjukhus.

Om man vill försöka ge kräkningsframkallande medel bör detta ske omgående.

Tänk på att ta reda på:

  • Vad djuret har ätit/druckit.
  • Finns det en påse kvar? Innehållsförteckning?
  • Hur stor mängd har det fått i sig?
  • När skedde det?
  • Hur mycket väger ditt djur?

En del information kan du hitta på nätet hos Giftinformationscentralen.