2011 påvisades Brucellabakterien hos hund i Sverige.

Fallen har dykt upp hos importerade hundar och åtgärder vidtas nu för att förhindra spridning. Bakterien ger ofta inga symtom hos hunden – men orsakar aborter hos den dräktiga tiken. Infektionen kan även ge symtom från könsorganen på både tik och hanhund – och mer sällsynt – allmänsjukdom.

Problemet är att brucellabakterien gömmer sig inne i kroppens celler och inte kan behandlas med antibiotika.

Provtagningen för brucella är relativt omfattande för att få säkra resultat. Blodprover, och odling vid säkerhetslaboratorium om misstanke finns.

Människa kan smittas vid kontakt med aborterade foster och förlossningshinnor.

Risken att svenska familjehundar skall smittas är idag mycket liten.

Vid import av hundar som tidigare använts i avel eller vid parning utomlands är risken större.

Läs mer på SVA