Telefon 046-200 700

Tandbehandlingar

Tandsten och tandlossning är de vanligaste sjukdomarna hos hund och katt. Som hos människa kan mycket av besvären förebyggas med tandborstning och god munhygien.

Ditt djurs tandstatus undersöks och tandsten tas bort med ultraljud under narkos. Ditt djur skall därför ha fastat sedan midnatt.

Vi har även direktdigital tandröntgen som hjälp vid behandlingen.Om tandlossningen har gått långt kan tänder behöva dras ut samtidigt.

Kontrollera att vi har ditt aktuella telefonnummer så vi kan nå dig om vi behöver diskutera fynd vid undersökningen. På en vaken hund eller katt har man begränsad möjlighet att se/känna ordentligt.

Hos valpar, av framförallt dvärgras, kan mjölktänder sitta kvar och påverka det permanenta bettet. Om inte mjölktänderna lossnar på normalt sätt skall de dras ut innan skador uppstår.