Telefon 046-200 700

Operationer av tumörer

Knutor och tumörer av olika slag är en av de vanligaste anledningarna till besök och operation.

Knölar som man med säkerhet, via ex. nålbiopsier, kan säga är ofarliga kan lämnas utan åtgärd. I annat fall är det bäst att operera bort förändringen snarast, och inte ”vänta på att den skall växa”.

Börjar knutan växa snabbt kan det vara ett tecken på att den blivit elak och kirurgi kanske inte längre kan bota sjukdomen.

Hittar du en ny knöl på ditt djur beställer du en tid så vi får känna på den.

Om vi tillsammans beslutar om operation får du lämna in ditt djur på morgonen. Hunden/katten skall ha fastat sedan midnatt och får gärna vara nybadat kvällen innan. Har du fått smärtstillande utskrivet innan operationen skall det tas enligt föreskrift.

I de allra flesta fall skickar vi vävnadsprover för analys. Provsvar brukar komma inom 10 dagar.