Kastration av tik

Tikar av mindre och medelstora raser kan kastreras från 6 månaders ålder. Större raser med ökad risk för korsbandsruptur kastreras efter könsmognad.​

Kastration tar bort risken för livmoderinflammation (pyometra) och kan minska risken för juvertumörer. Kastreras tiken innan första löpet är risken för juvertumörer i stort sett obefintlig. Kastreras tiken innan andra löpet minskar risken för juvertumörer markant. Kastrering efter tredje löpet och en ålder på mer än 2,5 år verkar inte ge någon skyddande effekt mot juvertumörer.

Biverkningar av kastrering kan vara övervikt, förändrad päls, och urininkontinens. Risken för inkontinens är mycket högre för större raser över 15 kg. Litteraturen är oenig om kastrering innan första löpet ökar eller minskar risken för inkontinens. Skulle inkontinens uppstå så kan den behandlas medicinskt.

Tidig kastrering på storvuxna raser kan ge en liten ökad risk för höftledsdysplasi och måttligt ökad risk för korsbandsproblem.