Telefon 046-200 700

Kastrationer

Förr kastrerades nästan bara hankatter i Sverige. Det blir nu allt vanligare att även kastrera honkatter och hundar som inte skall användas i avel. Den tidigaste ålder då kastration kan ske har sänkts och vi följer de rekommendationer som presenterades på WSAVA 2013.

På handjur avlägsnas testiklarna, på hondjur äggstockar och livmoder.

Du lämnar in ditt djur, fastande (sedan midnatt) på morgonen och kan hämta honom/henne under eftermiddagen. Konvalescenstiden efter ingreppet är ca. 2 veckor (kortare på hankatt).

Läs mer om vad kastration innebär för respektive djur.