Telefon 046-200 700

Allergiutredningar

Allergier är en vanlig orsak till klåda hos djur.

Vid en allergiutredning letar vi först andra orsaker till klåda, ex parasitära sjukdomar. Vi behandlar bort allergins följdsjukdomar, ex bakteriella hudinfektioner och svamp.

Ofta tar vi därefter blodtester på ett stort antal allergiframkallande ämnen som pollen, dammkvalster och mögel. I vissa fall tar vi även hudbiopsier.

Allergi är ett ärftligt betingat lidande som inte kan botas, men genom diagnostik och behandling försöker vi hjälpa djuret att leva ett så bra liv som möjligt.

Behandlingen är om möjligt undvikande av allergenet, behandling med antiinflammatorika, hyposensibilisering med ”allergisprutor” och hudvård.